НЕ стой в къщи ! Грабни Оферта за 1 Май ,
Гергьовден, 24 Май
, МОРЕ - ранни записвания

04 февруари 2015

Информационна брошура по националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
100% безвъзмездна финансова помощ за допустимите сгради.

Във връзка със стартирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, Министерство на регионалното развитие и благоустройството заедно с Министерство на финансите и Българската банка за развитие разработи пакет от документи, включващи методически указания към общините и сдруженията на собствениците, както и необходимите образци за кандидатстване по програмата.
Mетодически указания и приложения към тях

 Презентация

Брошура